Till undsättning.

 

När katastrofen slår till, behöver du exakta uppgifter och du behöver dem snabbt. Genom att flyga över ett drabbat område kan drönare ge en nästan omedelbar översikt över skador och potentiella behov – på ett säkert sätt och utan att störa pågående räddningsoperationer.

Obemannade flygfarkoster (UAS) eller drönare minskar hälso- och säkerhetsrisker och förbättrar effektiviteten när det gäller att samla viktiga data under en nödsituation. Drönare kan utföra kritiska uppgifter under katastrofer, bland annat att upptäcka personer som behöver akut hjälp. Våra drönare kan också hjälpa till efter en katastrof – till exempel genom att bedöma skador på byggnader, vägar, broar och kraftledningar.

Dessa typer av inspektioner görs traditionellt med hjälp av utbildade observatörer i helikoptrar eller flygplan eller via direkta inspektioner på plats. Drönare tillhandahåller ett bättre sätt att göra dessa observationer på eftersom de minskar hälso- och säkerhetsriskerna med att sätta personer i flygplan eller i högriskmiljöer, som kuperad bergsterräng eller klippiga kustlinjer. Den korta tiden till driftsättning är en annan fördel – drönare kan finnas tillgängliga för omedelbar start utan att ledtiden som är nödvändig för att göra ett flygplan och pilot klara för start.

Kontakta oss för mer information.

Föroreningar

Vi kan mäta spridningen av ett utsläpp, vilket är användbart för att dokumentera händelser, t.ex. hur ett oljespill rör sig med vindar och strömmar.

Bilddatan kan sedan också användas för planering och sanering.

Trafikolyckor

Gör mätningar, uppskatta omfattning och få en bra översikt över olycksområdet. Dela snabbt med andra som deltar i räddningsinsatsen.

Mervärde i informationen som väderförhållanden, avstånd och för att säkerställa att platsen har återställts ordentligt efteråt.

Brand

Observera utbredning, förhållanden, vad orsaken till elden kunde ha varit och var den började.

Också användbart för att bestämma möjliga åtkomstpunkter och planering t.ex. mäta vägens bredd för att säkerställa åtkomst och evakuering. Dela informationen snabbt med andra som är inblandade i insatsen.

Översvämningar

Mät höjdnivåer för att lokalisera områden med ökad risk för översvämning. Få en klar före-efter visualisering av utsatta områden. Stöd till försäkringsbolag.

Projekt

Vad: Trafikolycka med tankfordon som transporterade farligt gods.

Plats: E18, Karlstad, Sverige

UAV: senseFly eBee

Leveranstid: 24 timmar efter flygning

Utmaningar: Snabb dataleverans

 

Statistik:

  • 1 dag
  • 1 flygning
  • 20 min flygning
  • 0,5 km2 täckning
  • 80 bilder totalt
  • 4cm / pixel

Utdata: 1 ortomosaik som täckte olycksområdet.

Resultat: Räddningstjänsten kunde få en övergripande översikt över olycksplatsen som hjälpte till i räddningsinsatsen.

 

Citat:

“Att kunna frysa en händelse med en georefererad bild över olyckans var till extremt stor hjälp i utredningen”

Morgan Palmqvist
Räddningsledare, Värmlands räddningstjänst

Vad: Sjukhusbrand

Plats: Karlstad, Sverige

UAV: senseFly eBee

Leveranstid: 24 timmar efter flygning

Utmaningar: Snabb dataleverans

 

Statistik:

1 dagar
1 flygning
30 min flygning
0,5 km2 täckning
200 bilder totalt
4 cm / pixel

Utdata: 1 ortomosaik som täckte olycksområdet.

Resultat: Räddningstjänsten kunde få en översikt över olycksplatsen som assisterade utryckningspersonalen i dess uppdrag.

 

Vad: Flygfotografering av olycksområdet

Plats: Bwabwata National Park, Namibia

UAV: senseFly eBee

Leveranstid: 24 timmar efter flygning

Utmaningar: Snabb dataleverans

 

Statistik:

1 dag
3 flygning
2 flygtimmar
1 km2 täckning
600 bilder totalt
4 cm / pixel

Utdata: 1 ortomosaik som täckte kraschområdet.

Resultat: Lokala myndigheter och akuttjänster kunde få en snabb överblick över olycksområdet med hjälp av våra UAVs, vilket underlättade den initiala undersökningen dramatiskt.

Flygfotokartor eller ortobilder togs över det större området där flygplanet hade kraschat. Dessutom kunde vi ge information till lokala myndigheter om hur och var kraschen hade börjat.

 

“I wish to express my particular gratitude towards your assistance in the investigation.”

– M. Nehgola Ericksson, transportminister, Namibia

Utdata →

Vi kan leverera en rad olika utdata i filformat som överensstämmer med gällande branschstandard.

Good Times Studio | Ljusslingan 4 | 120 31 Stockholm | Sweden | Tel: +46 8 635 88 99 | hello@goodtimesstudio.com