En utsikt över trädtopparna.

 

Föreställ dig att kunna underlätta ditt arbete, minska arbetstiden och göra det enklare för dig att planera, besluta och diskutera allt som gäller dina ägor.

Drönarbilder har ett brett användningsområde och här är några exempel för att inspirera och få dig att tänka lite bredare. Om du jobbar med skog är vi säkra på att du förstår potentialen i materialet vi kan erbjuda.

Kontakta oss för mer information.

Lagerhållning

Få en bra översikt över din egendom. Var är en åtgärd nödvändig?

Vårt bildmaterial ger dig data för analys av bestånd, virkesupplag och lager etc, samt mätning av volymer och möjlighet att implementera data i t.ex. pcSkog, Qgis eller andra GIS-applikationer.

Körskador

Hur ser området ut efter en åtgärd? Mät områden och fastställ vart en åtgärd är nödvändig. Planera den optimala rutten för minimering av körskador.

Stormskador

Har din egendom påverkats av en storm eller översvämning?

En översikt med georefererade bilder kan ge en bra grund för ytterligare utredning och en dokumentation för att visa försäkringsbolag och andra inblandade.

Planering

På vilket sätt kan du som skogsägare effektivisera verksamheten, vilken väg ska du ta?

Med våra bilder som utgångspunkt, ökar effektiviteten dramatiskt i din planering. Både tid och pengar sparas.

Utdata →

Vi kan leverera en rad olika utdata i filformat som överensstämmer med gällande branschstandard.

Go ahead and explore and zoom in this 3D model of this famous Swedish ski slope in Stockholm. Use the zoom controls on your device.

Good Times Studio | Ljusslingan 4 | 120 31 Stockholm | Sweden | Tel: +46 8 635 88 99 | hello@goodtimesstudio.com