Perfekt synförmåga.

 

Inom industrin finns det otaliga användningsområden för UAV- och dönare, från spårning av materialanvändning, undersökning av ett projekts genomförbarhet och planering av transportvägar till mätning och volymberäkning samt säkerställning av överensstämmelse med gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Det är också användbart för inspektion av fjärrinfrastruktur som telemaster, kraftledningar, kraftverk och vindkraftparker. Projekt som brukade ta dagar eller veckor kan nu utföras på bara några timmar.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Säkerhet

Våra bilder ger dig möjlighet att snabbt undersöka platser och upptäcka fel som i sin tur förhindrar olyckor.

Drönarteknik kan också kraftigt minska risker genom att minimera den tid som personal spenderar på området (om de ens behöver visats alls på området).

Inspektioner

Saker som detektering och analys av korrosion, sprickor, spill och läckage samt markundersökningar utförs mycket enklare med hjälp av drönare än manuellt.

Manuella inspektioner är inte alltid optimala eftersom människor ofta är begränsade när det gäller höjder eller trånga utrymmen.

Mätningar

Våra bilder kan användas för mätning, volymberäkning, lagerhantering samt rapportering av överensstämmelse med gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Våra lösningar är snabba, effektiva, säkra och betydligt billigare än traditionella undersöknings- och mätmetoder. De kommer även sänka interna arbetskostnader och ge utökad lagerinformation för att minska kostnader som uppstår vid lagerbrist.

Planering

När du känner dig trygg med noggrannheten i dina volymetriska data kommer du kunna planera smartare och ta bättre beslut med färre justeringar i budgeten.

Med våra bilder som utgångspunkt, ökar effektiviteten dramatiskt i din planering.

Både tid och pengar sparas.

Utdata →

Vi kan leverera en rad olika utdata i filformat som överensstämmer med gällande branschstandard.

Good Times Studio | Ljusslingan 4 | 120 31 Stockholm | Sweden | Tel: +46 8 635 88 99 | hello@goodtimesstudio.com